AMDANOM NI

Alun a Nia Williams, perchnogion ‘Glampio Coed Glamping’.

Alun a Nia Williams, perchnogion ‘Glampio Coed Glamping’.

Agorwyd y gwersyll ym mis Mai 2018. Mae ganddom dri ‘pod’, bloc cawod a chegin gymunedol newydd sbon. 

Ein gweledigaeth yw cynnig  ‘glampio’ o safon uchel mewn amgylchedd tawel a heddychlon. Rhoi y cyfle i’n cwsmeriaid i ddeffro i sŵn adar yn trydar ben bore a mwynhau awyrgylch nefolaidd yng ngolau tân fîn nos.

Yn wreiddiol prynodd Alun yr hanner can acer o’r goedwig er mwyn gwerthu coed tân. O ganlyniad, ymestynodd ar ei fusnes fel ymgymerwr amaethyddol.

Adeiladwyd y podiau gan Alun a’i frawd Siôn. Dechreuodd y freuddwyd yn dilyn aros mewn gwersyll glampio. Taniodd dychymyg Alun i greu ‘pod’ gyda dipyn mwy o le na phodiau arferol. Mae ein pod yn 6 medr o hŷd a 3 medr o lêd. ‘Pod’ eang iawn gyda digon o le. Defnyddiwyd coed o’r goedwig i adeiladu rhannau o’r ‘pod’. Cwpwrdd ochr gwely yw boncyff coeden a dorrwyd gan Alun ei hun o’r goedwig. 

Cyn bennaeth yw Nia, a theimla’ bod y sgiliau a ddysgodd yn ei swydd yn fantais ar gyfer y busnes.  Nia sydd wedi addurno y ‘podiau’. Ei nôd oedd creu ystafell foethus a chyfforddus ar gyfer ei  chwsmeriaid. Prynodd wely pren enfawr gyda matres, cobennydd a dillad gwlâu o safon uchel! Mae cyffyrddiadau  diddorol o fewn y ‘pod’ gyda phwyslais ar roi blâs o Gymru i’w chwsmeriaid. 

Nid oes dim yn rhoi mwy o foddhâd iddi na gweld ymwelwyr yn mwynhau eu hunain. Bydd  wrth ei bodd yn cynnig dyddiau allan, mannau bwyta a theithiau cerdded i gwsmeriaid. Mae gyrru ymwelwyr i flasu prydferthwch yr ardal sydd o’u cwmpas yn ‘Glampio Coed’ yn rhoi boddhâd mawr iddi yn ogystal a  chael  y cyfle i gefnogi busnesau lleol.