RYDYM WEDI MEDDWL
AM POBPETH

Rydym yn anelu i gael pob maynlyn yn ei le er mwyn gwneud eich arhosiad yn un gwerth chweil. 
Dyma restr o beth sy ar y sale a rhestr o awgrymiadau o bethau i ddod efo chi!

Tu mewn i’r pod:

 • Dillad gwlâu, cobennydd, gorchudd duvets, blancedi.

 • Tyweli moethus

 • USB Port

 • Oergell fechan

 • Llestri

 • Cytleri

 • Gwydrau yfed

 • Teledu / radio

 • Gwresogydd / stôf goed


Mae ein cegin ‘cymunedol’ yn cynnwys:

 • Hob nwy

 • Rhewgell

 • Tostiwr

 • Popty ping

 • Peiriant golchi dillad

 • Peiriant sychu dillad


Barbeciw/tân agored

 • Barbeciw siarcol

 • Bydd siarcol a choed tân ar werth yn ddyddiol


Ystafelloedd cawod/toiledau    

 • Ystafelloedd cawod /toilet newydd sbon (yn cael ei rhannu gyda gwesteion eraill) dim mwy na 10 o bobl ar y safle yr un amser.


Parcio:

Parcio car ar ochr dde i’r caban/pod.


Beth i ddod

 • Fflachlamp

 • Esgidiau addas

 • Sychwr gwallt

 • Bwyd addas ar gyfer coginio barbeciw neu hob nwy.

 • Tyweli lan y môr