GEIRDA

"Mae’r podiau yn Rhoshirwaun yn wych. Maet wedi eu haddurno yn arbennig o chwaethus gyda cobennydd a dillad gwlau o safon uchel a  thyweli moethus meddal. Gwydrau yfed a llestri addas iawn! Mae cyfleusterau y toiledau a’r showers o safon uchel ac yn hynod o lan ynghyd a chegin gymunedol lle cewch ddefnyddio rhewgell , popty ping a hob gas.

Mae lleoliad yn agos iawn at Aberdaron, ond 3 milltir i ffwrdd gyda tai tafarnau  a chaffi, siop fish a chips a traeth bendigedig. Yn ogystal, mae yna spar ac off licenece yno. Y siop archfarchnad agosaf arall yw Llanbedrog neu Bwllheli. Yn LLanbedrog mae traeth Ymddiriedolaeth a bar Aqua reit ar y traeth. Mae llefydd amrywiol i ymweld a hwy eto. Mae’r perchnogion Nia ac Alun yn arbennig o dda a does dim yn ormod o drafferth ganddynt!"


"Penwythnos wych i ffwrdd yn glampio. Mae’r podiau eu hunain yn eang ac yn hynod o lan. Barebciw a fire pit gret (siarocl a coed tan ar werth yn y gegin). Mae yna gegin i’w rhannu ar y cae sydd yn hynod o lan eto, gyda popty ping, tostiwr, rhewgell, haearn swmddio a peiriant golchi a sychu dillad. Cawod hynod o braf (gwell nag un adref!), gyda thyweli moethus. Buasem yn argymell ymweld a thraeth Porth Iago, i lawr y lon o’ r gwersyll, traeth hardd  iawn. Fe gewcha gerdded i draeth Porthor ar hyd llwybr arfordir. Ardal godidog gyda pentrefi diddorol fel Aerdarsoch, Aberdaron a Pwllheli. Nia ac Alun yn gwpwl lyfli a dymunaf y gorau iddynt. Yn sicr fe fyddwn yn ol!"


"Dylech ymweld a Glampio Coed gan fod Nia ac Alun yn cynnig glampio ar ei orau mewn amgylchedd tawel braf. Mae ganddynt fusnes gwych a gobeithiwn y gorau iddynt yn eu menter newydd i’r dyfodol. Byddwn yn sicr yn dod yn ol yn fuan. Roedd popeth o safon uchel ac maent yn gwpwl lyfli yn gwneud inni deimlo yn hynod o gartrefol. Diolch am amser gwych!""


"Diolch am y croeso cynnes, wedi cael amser gwych unwaith eto. Ein gwyliau blynyddol o hyn ymlaen. Y pod n gret, cegin a thoiledau glan, lle bendigedig a heddychlon".


"Diolch Glampio Coed Glamping am y croeso - pawb wedi mwynhau’n fawr Iawn" x


"Wedi cael amsar lyfli yn ‘glampio’! Os dachi’n chwilio am rhywle i fynd i glampio allai’m brolio fan hyn ddigon! Diolch Nia am gael ni, fydda ni’n dol yn fuan iawn!" 


"Glampio Coed Glamping diolch Iichi am eich croeso Cynnes!Roedd y pods werth ei gweld..lyfli!Popeth yn berffaith..a mor lan! Edrych ymlaen i gael dod eto...Diolch eto!"


"Llawer o ddiolch am eich croeso – pods’n lyfli, bloc cawod a thoileda’n fawr ac yn eithriadol o lân, cegin gret. Mae nhw ‘di meddwl am bob dim. Amser gwych mewn ardal hyfryd gyda ffrindiau da. Diolch o galon edrych ymlaen at y tro nesa!" 


"Anrheg penblwydd gorau erioed! Roedden yn lwcus iawn i gael tywydd poeth yr Haf ond rwyn edrych mlaen dod nol yn y Gaeaf i cael y profiad llawn o fod mewn pod clud"


"Wedi mwynhau ei'n noson odan y ser yn Rhoshirwaun! Mae'r podiau yn anhygoel a mi fyddwn yn dod yn ol yn fan am gyfnod hirach. Diolch yn fawr iawn.  


"Diolch am y croeso cynnes, wedi cael amser gwych unwaith eto. Daf wrth ei fodd. Ein gwyliau blynyddol o hyn ymlaen. Y pod n gret, cegin a thoiledau glan, lle bendigedig a heddychlon". Xxx
Carol Pilling. Awst 10, 2018


"Diolch yn fawr Glampio Coed Glamping. Wedi cael amsar brilliant! Siwr o ddod eto yn fuan!"
Ceri Louise. Awst 8, 2018


"Wedi cael amsar lyfli yn ‘glampio’! Os dachi’n chwilio am rhywle i fynd i glampio allaim brolio fan hyn ddigon! Diolch Nia am gael ni, fydda ni’n dol yn fuan iawn!"
Ammie Roberts. Awst 3, 2018


"Llawer o ddiolch am eich croeso - pods n lyfli, bloc cawod a thoiledau n fawr ac n eithriadol o lân, cegin gret. Da chi di meddwl am pob dim. Amser gwych mewn ardal hyfryd gyda ffrindiau da. Diolch o galon edrych ymlaen at y tro nesa!"
Mehefin 11, 2018


"Diolch o waelod calon am y croeso Alun a Nia! Wedi wir ymlacio, amsar perffaith! Edrach mlaen yn fawr at y tro nesa!" Xxxxx
Nia Humphreys. Mai 18, 2018