Rhoshirwaun / Pwllheli

glampio COED glamping

 
 
fullsizeoutput_32633-X4.jpg
 
 

Os ydych angen ymlacio, gweld golygfeydd godidog, cerdded mynyddoedd neu arfordiroedd, clirio’r meddwl neu ramant?
Gall ein podiau ail gynnau tân a thanio’r dychymyg! Dowch am sbec!

Mae ein podiau coed yn rhai moethus, cyfforddus ac yn eang iawn. Rydym wedi ein lleoli ar ein cae 2 acer ym Mhen Llŷn gyda phosibliadau gwych ar ein stepan drŵs ynghyd â golygfeydd anfarwol o’n cwmpas.  I lawr y lôn oddi wrthym mae dau borthladd godidog, Porth Iago a Phorthor, gyda thraeth Aberdaron ond 3 milltir i ffwrdd. Yn Aberdaron ei hun ceir amrywiaeth o dai bwyta, tafarndai, caffi a becws unigryw. 

Cewch y pleser o eistedd yn sŵn adar yn trydar ben bore ac yn hwyr y nos. Mwynhau tawelwch gogoneddus natur o’ch cwmpas sydd yn y coed. 

Gellir paratoi brecwast blasus yn ein cegin gymunedol sydd yn cynnwys popty ping, tostiwr, rhewgell,  sinc, peiriant golchi dillad a sychu a chadeiriau uchel i fwynhau panad boeth o de!

Cewch goginio eich swper ar y hob nwy neu Barbeciw siarcol a’i fwyta ar fwrdd picnic pren neu gadeiriau campio sydd tu allan i’r pod. Eistedd yng ngoalu’r sêr gyda phlanced gynnes a photel ddŵr poeth neu yng ngwres tân agored yn ein ‘fire pit’ pwrpasol. 

Rydym yn anelu i gael pob maynlyn yn ei le er mwyn gwneud eich arhosiad yn un gwerth chweil!

 
 

SAETHU COED

AWYDD SIALENS?
Dewch i gael blas ar gêm saethu AIRSOFT ym Mhen Llŷn, Gogledd Cymru
FFONIWCH 01758 719180 am rhagor o wybodaeth.

 
0c200eae-13a1-45c9-8fa0-b455ce4a1d54.JPG
 

Coed y Llan, Rhoshirwaun, Pwllheli, Gwynedd.
Gogledd Cymru/North Wales. LL53 8HL