MAE DIGON I WNEUD
YM MHEN LLYN

Mae digon i chi ei wneud yn ystod eich arhosiad yn Glampio Coed, beth bynnag fo’r tywydd!

Gerllaw mae traethau cyfagos godidog sef Porth Iago, Porthor ac Aberdaron sydd ond ryw 2/3 milltir i ffwrdd.  Mae pentrefi fel Abersoch, Aberdaron, Nefyn, Tŷ Coch ym Mhorthdinllaen (y trydydd bar traeth gorau yn y byd) ynghŷd â’r traethau yn werth ymweld a hwy.

Bydd bws arfordirol yn mynd heibio mynedfa ein cae ‘Glampio’ o Ddydd Iau i Ddydd Llun yn wythnosol. Mae amserlen ar gael. Gall y bws eich tywys i lan y moredd lleol fel Porthor neu Aberdaron. Yn Aberdaron cewch fwynhau diwrnod perffaith ar y traeth, gweld golygfeydd godidog, cerdded arofrdir neu fwyta yn y tai bwyta amrywiol (ceir un gwesty ar y traeth). Yn ogystal, gall y bws arfordirol eich tywys i amrywiol deithiau a phentrefi fel Abersoch a Nefyn. Pris arbennig o £2 y person.

Gallwch  chwarae golff, mynd ar deithiau pysgota ar y môr a defnyddio’r llu o gyfleusterau chwaraeon dŵr sydd ar gael. Gallwch gyrraedd tref farchnad Pwllheli, tref lan môr Cricieth a Phorthmadog yn ogystal â’r llu o atyniadau hanesyddol a deniadol fel Parc Cenedlaethol Eryri, Rheilffordd Ffestiniog, cestyll a phentref Eidalaidd Portmeirion yn rhwydd o ‘Glampio Coed’.


Er gwybodaeth dyma i chi ragor o syniadau am fannau i ymweld â hwy i’ch cadw yn brysur!

Zip World
Anturiaethau ar linellau zip gwahanol mewn lleoliadau trawiadol.

Bounce Below
Trampolinau tanddaearol a llithrennau anferth mewn hen chwarel lechi.

Llechwedd
Teithiwch dan ddaear ar daith i’r chwarel ddwfn neu ewch i fyny i archwilio’r creigiau llechi.

Parc Glasfryn
Amrywiaeth o weithgareddau dan do ac allan gan gynnwys Saethyddiaeth, Bowlio Deg, Beiciau Pedair Olwyn a Thonfyrddio.

Bridfa a Chanolfan Farchogaeth Lusitano Pen Llŷn

Gelligyffwrdd
Atyniad’ Teuluol Gorau’ yng Ngogledd Cymru ers 5 mlynedd.

Pili Palas
Atyniad Teuluol gorau Ynys Môn.

Sw Fôr Ynys Môn
Acwariwm unigryw yn dangos y gorau o fywyd morol Prydain!

Gypsy Wood
Diwrnod Hudolus i Ymwelwyr o bob oed.

Fferm Cwningod a Pharc Anifeiliaid Dwyfor

Segontium 
Olion caer Rufeinig yng Nghaernarfon.

Golff 
Cyrsiau golff Nefyn, Pwllheli, Abersoch a Criccieth.

Pysgodfa Eisteddfa yng Nghricieth

Yn Abersoch cewch ddewis eang o chwaraeon dŵr i chi roi cynnig arnynt - Cliciwch yma.

Gyda hyn i gyd a mwy ar en stepan drws, mae digon i chi ei wneud yn ystod eich arhosiad yn Glampio Coed.