CoedCouple.png

PORTH FERIN


ARGAELEDD PORTH FERIN

Os yw'r pod argael, ffoniwch 01758 719180 neu defnyddiwch y ffurflen ymholi.    


PRISIAU 2019

WYTHNOS (Sul - Iau) PRIS
1 noson £70
2 noson £120
3 noson £170
4 noson £220
5 noson £270
6 noson £370
PENWYTHNOS (Gwen - Sad) PRIS
1 noson £90
2 noson £160

Croesawn gwn sy'n ymddwyn yn dda am ffi bychan o £10


 
 

Porth Ferin (enw ar draeth bychan gerllaw), sydd yn gaban perffaith ar gyfer cyplau yn cynnwys gwely mawr cyfforddus. Mae’r pod wedi ei leoli i wynebu’r haul ben bore sydd yn llifo i mewn drwy ddrysau dwbl gwydr. 

Fel pob un o’n podiau, mae pod Porth Ferin yn cynnwys matres o safon uchel, dillad gwlau 100%  cotwm, duvets, cobennydd, carthen Gymreig drwchus, poteli dwr poeth, tyweli moethus, lantern a basged ‘groeso’ yn cynnwys creision ‘Jones’, potel o gwrw lleol a gin pinc. Rydym yn rhoi coffi, te a llefrith gan gwmni lleol ‘Dwyfor Coffi’.

Mae pod Porth Ferin wedi ei leoli ychydig doredfeddi o’n cegin gymunedol ac adeilad cawod/toilet newydd sbon danlli. 

Mae’r gofod tu mewn yn eang  - 6 medr wrth 3 medr y pod.
Cewch barcio eich car wrth ymyl y pod er mwyn hwylustod.


Mae Porth Ferin yn cynnwys: 

  • 6m x 3m

  • Gwely mawr moethus

  • Oergell fechan

  • Tegell

  • Basged gyda cynnyrch Cymreig

  • Llestri

  • Cytleri

  • Teledu/radio

  • Dillad gwlau

  • Tyweli moethus


Gwelwch ei'n podiau eraill: Porth Iago | Porthor


Porth Ferin

Porth Ferin

PorthFerin-2.jpg
Porth Ferin

Porth Ferin

PorthFerin-3.jpg
Porth Ferin

Porth Ferin