CoedCouple.png

PORTH IAGO


ARGAELEDD PORTH IAGO

Os yw'r pod argael, ffoniwch 01758 719180 new defnyddiwch y ffurflen ymholi.   


PRISIAU 2019

WYTHNOS (Sul - Iau) PRIS
1 noson £80
2 noson £140
3 noson £190
4 noson £240
5 noson £290
PENWYTHNOS (Gwen - Sad) PRIS
1 noson £90
2 noson £180

Croesawn gwn sy'n ymddwyn yn dda am ffi bychan o £10

 
 

Porth Iago (enw ar draeth godidog sydd ond 2 filltir i ffwrdd), sydd yn gaban perffaith ar gyfer cyplau yn cynnwys gwely mawr cyfforddus. Mae’r pod wedi ei leoli i wynebu’r haul ben bore sydd yn llifo i mewn drwy ddrysau dwbl gwydr. 

Yn y pod, mae stôf goed yn cynnwys bwced o goed tân. Fel pob un o’n podiau, mae Porth Iago yn cynnwys matresi o safon uchel, dillad gwlau 100%  cotwm, duvets, cobennydd, carthen Gymreig drwchus, poteli dwr poeth, tyweli moethus, lantern a basged ‘groeso’ yn cynnwys creision ‘Jones’, potel o gwrw lleol a gin pinc. Rydym hefyd yn rhoi coffi, te a llefrith gan gwmni lleol ‘Dwyfor coffi’,

Mae pod Porth Iago wedi ei leoli ychydig droedfeddi o’n cegin gymunedol ac adeilad cawod/toilet sydd yn newydd sbon danlli. 

Mae’r gofod tu mewn yn eang  - 6 medr wrth 3 medr y pod. 
Cewch barcio eich car wrth ymyl y pod er mwyn hwylustod.


Mae Porth Iago yn cynnwys: 

 • 6m x 3m

 • Gwely mawr moethus

 • Stôf goed

 • Oergell fechan

 • Tegell

 • Basged gyda cynnyrch Cymreig

 • Llestri

 • Cytleri

 • Teledu/radio

 • Dillad gwlau

 • Tyweli moethus


Gwelwch ei'n podiau eraill: Porth Ferin | Porthor 


PorthIago-1.jpg
Porth Iago

Porth Iago

PorthIago-2.jpg
Porth Iago

Porth Iago

PorthIago-3.jpg
Porth Iago

Porth Iago