Couple.png

PORTHORION


ARGAELEDD

Os yw'r pod argael, ffoniwch 01758 719180 neu defnyddiwch y ffurflen ymholi.   


PRISIAU 2019
Mae ganddom argaeledd ar gael! Cysylltwch gyda ni.

PRISIAU 2020

YN YR WYTHNOS (Sul - Iau)
PRIS GWYLIAU YSGOL
1 noson £80 -
2 noson £140 £155
3 noson £190 £205
4 noson £240 £255
5 noson £290 £315
PENWYTHNOS (Gwen - Sad)
PRIS GWYLIAU YSGOL
1 noson £95 -
2 noson £180 £195
GWYL Y BANC
PRIS
2 noson £190

Croesawn gwn sy'n ymddwyn yn dda am ffi bychan o £10

 
 

Porthorion yw enw ar draeth rhyw 3.5 milltir i ffwrdd. Mae’n gaban perffaith ar gyfer dau oedolyn neu deulu o bedwar (2 oedolyn, 2 blentyn). Gwresogi’r y caban yma gyda gwres llawr. 

Fel pob un o’n podiau, yn cynnwys matres o safon uchel, dillad gwlau 100%  cotwm, duvets, cobennydd, carthen Gymreig drwchus, poteli dwr poeth, tyweli moethus, lantern a basged ‘croeso’ yn cynnwys creision ‘Jones’, potel o gwrw lleol a gin pinc. Rydym yn rhoi coffi, te a llefrith gan gwmni lleol ‘Dwyfor Coffi’.

Mae pod Porthorion wedi ei leoli ychydig droedfeddi o’n cegin gymunedol ac adeilad cawod/toilet newydd sbon danlli. 

Mae’r gofod tu mewn yn eang  - 6 medr wrth 3 medr y pod. 
Cewch barcio eich car wrth ymyl y pod er mwyn hwylustod.


Mae Porthorion yn cynnwys: 

 • 6m x 3m

 • Gwely dwbwl moethus

 • Gwely soffa

 • Oergell fechan

 • Tegell

 • Basged gyda cynnyrch Cymreig

 • Llestri

 • Cytleri

 • Teledu/radio

 • Dillad gwlau

 • Tyweli moethus


Gwelwch ein podia eraill:

PORTH IAGO

PORTHOR

PORTH FERIN

PORTH WISGI