Couple.png

PORTH WISGI


ARGAELEDD

Os yw'r pod argael, ffoniwch 01758 719180
neu defnyddiwch y ffurflen ymholi.   


PRISIAU 2019
Mae ganddom argaeledd ar gael! Cysylltwch gyda ni.

PRISIAU 2020

YN YR WYTHNOS (Sul - Iau)
PRIS GWYLIAU YSGOL
1 noson £80 -
2 noson £140 £155
3 noson £190 £205
4 noson £240 £255
5 noson £290 £315
PENWYTHNOS (Gwen - Sad)
PRIS GWYLIAU YSGOL
1 noson £95 -
2 noson £180 £195
GWYL Y BANC
PRIS
2 noson £190

Croesawn gwn sy'n ymddwyn yn dda am ffi bychan o £10


 
 

Porth Wisgi yw enw ar draeth yn dilyn llongddrylliad. Mae’n gaban perffaith ar gyfer dau oedolyn neu deulu o bedwar (2 oedolyn a 2 blentyn). Mae ‘r caban wedi ei wresogi gyda gwres llawr. 

Fel pob un o’n podiau, yn cynnwys matres o safon uchel, dillad gwlau 100%  cotwm, duvets, cobennydd, carthen Gymreig drwchus, poteli dwr poeth, tyweli moethus, lantern a basged ‘croeso’ yn cynnwys creision ‘Jones’, potel o gwrw lleol a gin pinc. Rydym yn rhoi coffi, te a llefrith gan gwmni lleol ‘Dwyfor Coffi’.

Mae pod Porth Wisgi wedi ei leoli ychydig droedfeddi o’n cegin gymunedol ac adeilad cawod/toilet newydd sbon danlli. Cewch barcio eich car wrth ymyl y pod er mwyn hwylustod.


Mae Porth Wisgi yn cynnwys: 

  • Gwely dwbwl moethus

  • Gwely soffa

  • Oergell fechan

  • Tegell

  • Basged gyda cynnyrch Cymreig

  • Llestri

  • Cytleri

  • Teledu/radio

  • Dillad gwlau

  • Tyweli moethus


Gwelwch ein podia eraill:

PORTH IAGO

PORTHOR

PORTH FERIN

PORTHORION