CoedFamily.png

PORTHOR


ARGAELEDD

Os yw'r pod argael, ffoniwch 01758 719180 neu defnyddiwch y ffurflen ymholi.   


PRISIAU 2019

WYTHNOS (Sul - Iau) PRIS
1 noson £80
2 noson £140
3 noson £190
4 noson £240
5 noson £290
PENWYTHNOS (Gwen - Sad) PRIS
1 noson £90
2 noson £180

Croesawn gwn sy'n ymddwyn yn dda am ffi bychan o £10

 
 

Porthor (enw ar draeth 2.5 milltir i ffwrdd), sydd yn gaban perffaith ar gyfer teulu o 4 (2 oedolyn a 2 blentyn), yn cynnwys gwely dwbl cyfforddus a gwely soffa o safon uchel ar gyfer plant. Mae’r pod yn olau wedi ei leoli i wynebu’r haul ben bore sydd yn llifo i mewn drwy ddrysau dwbl gwydr. 

Fel pob un o’n podiau, yn cynnwys matres o safon uchel, dillad gwlau 100%  cotwm, duvets, cobennydd, carthen Gymreig drwchus, poteli dwr poeth, tyweli moethus, lantern a basged ‘croeso’ yn cynnwys creision ‘Jones’, potel o gwrw lleol a gin pinc. Rydym yn rhoi coffi, te a llefrith gan gwmni lleol ‘Dwyfor Coffi’.

Gall y pod fod yn addas ar gyfer dau person os y dymunwch.

Mae pod Porthor wedi ei leoli ychydig droedfeddi o’n cegin gymunedol ac adeilad cawod/toilet newydd sbon danlli. 

Mae’r gofod tu mewn yn eang  - 6 medr wrth 3 medr y pod. 
Cewch barcio eich car wrth ymyl y pod er mwyn hwylustod.


Mae Porthor yn cynnwys: 

 • 6m x 3m

 • Gwely dwbwl moethus

 • Gwely soffa

 • Oergell fechan

 • Tegell

 • Basged gyda cynnyrch Cymreig

 • Llestri

 • Cytleri

 • Teledu/radio

 • Dillad gwlau

 • Tyweli moethus


Gwelwch ei'n podiau eraill: Porth Iago | Porth Ferin


Porthor-2.jpg
Porthor

Porthor

Porthor-1.jpg
Porthor

Porthor

Porthor-3.jpg
Porthor

Porthor