GLAMPIO MOETHUS
YNG NGOGLEDD CYMRU

Mae ein podiau coed yn rhai moethus wedi eu lleoli ar ein cae 2 acer. Mae gan bob pod gobennydd, dillad gwlau a duvets sydd 100% o gotwm moethus safonol. Rhoddir hen garthenni Cymreig, poteli dŵr poeth a thyweli moethus ar gyfer pob pod.

 
 

Porth Iago (enw ar draeth godidog sydd ond 2 filltir i ffwrdd), sydd yn gaban perffaith ar gyfer cyplau.

 • 6m x 3m

 • Gwely mawr moethus

 • Stôf goed

 • Oergell fechan

 • Tegell

 • Basged gyda cynnyrch Cymreig

 • Llestri

 • Cytleri

 • Teledu/radio

 • Dillad gwlau

 • Tyweli moethus

Porth Ferin (enw ar draeth bychan gerllaw), sydd yn gaban perffaith ar gyfer cyplau.

 • 6m x 3m

 • Gwely mawr moethus

 • Oergell fechan

 • Tegell

 • Basged gyda cynnyrch Cymreig

 • Llestri

 • Cytleri

 • Teledu/radio

 • Dillad gwlau

 • Tyweli moethus

Porthor (enw ar draeth 2.5 milltir i ffwrdd), sydd yn gaban perffaith ar gyfer teulu - 2 oedolyn, 2 blentyn.

 • 6m x 3m

 • Gwely dwbwl moethus

 • Gwely soffa

 • Oergell fechan

 • Tegell

 • Basged gyda cynnyrch Cymreig

 • Llestri

 • Cytleri

 • Teledu/radio

 • Dillad gwlau

 • Tyweli moethus

 
 

Rydym yn anelu i gael pob maynlyn yn ei le er mwyn gwneud eich arhosiad yn un gwerth chweil!

Bydd basged groeso yn eich disgwyl sydd yn cynnwys cynnyrch lleol fel creision Jones’s, potel o gwrw Llŷn a gin pinc. Rydym yn cynnwys coffi, te a siwgr gan gwmni coffi Dwyfor.

Ychydig o droedfeddi i ffwrdd o’r podiau mae adeilad cawod a thoiledau newydd sbon! Gellir paratoi brecwast blasus yn ein cegin gymunedol sydd yn cynnwys popty ping, tostiwr, rhewgell,  sinc, peiriant golchi dillad a sychu, hob nwy a chadeiriau uchel i fwynhau panad boeth o de!  

Cewch goginio eich swper ar y barbeciw siarcol  a’i fwyta ar fwrdd picnic pren neu gadeiriau  campio sydd tu allan i’r pod. Eistedd yng ngoalu’r sêr gyda phlanced gynnes a photel ddŵr poeth neu yng ngwres tân agored yn ein ‘fire pit’ pwrpasol. 

Cewch y pleser o eistedd yn swn adar yn trydar ben bore ac yn hwyr y nos. Mwynhau tawelwch gogoneddus natur o’ch cwmpas sydd yn y coed.

 

 
Divider-pods.png
 
Sml-Gal-1.jpg
Sml-Gal-2.jpg
Sml-Gal-3.jpg
Sml-Gal-4.jpg
Sml-Gal-5.jpg
Sml-Gal-6.jpg
Sml-Gal-7.jpg
Sml-Gal-8.jpg
Sml-Gal-9.jpg